e-recepta,  realizacja recept

e-recepta, e-zdrowie i zmiany, które nas jeszcze czekają

 Rok 2019 pod względem nowych regulacji prawnych w obszarze farmacji był bardzo obfity. Tempo zmian nigdy nie było tak duże, wprowadzono wiele regulacji, nałożono na apteki nowe obowiązki np. KOWAL, czy ZSMOPL. Widzieliśmy wzloty i upadki (czytaj: błędy na e-receptach), niestety ze zdecydowaną przewagą tych drugich. Dotychczasowe zmiany wpłynęły znacząco na pracę w aptece, część z nich do tej pory jest niedopracowana i niejasna. Jednak to nie koniec. 

Listy refundacyjne

Zacznijmy może od czegoś pozytywnego. Jak dobrze wiemy co 2 miesiące w formie obwieszczenia MZ zostają opublikowane zmiany na listach leków refundowanych. Publikowanych są materiały zawierające m.in. wykaz nowych produktów leczniczych, podstawy limitów oraz (co najbardziej zazwyczaj nas interesuje) zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta. Każda apteka, przed wejściem w życie nowego cennika leków refundowanych, może podjąć szereg działań minimalizujących straty. Zakres tych działań jest uzależniony od indywidualnych warunków handlowych danej apteki. Niemniej jednak, aby zdążyć podjąć jakiekolwiek działania potrzebny jest czas.

W 2019 roku mieliśmy go wyjątkowo mało, ponieważ zmiany te były publikowane na ostatnią chwilę (27.02, 30.04, 27.06 i 30.08) z wyjątkiem ostatniej listy opublikowanej 23.10.2019 r. Od grudnia tego roku publikacja zmian na listach leków refundowanych ma mieć miejsce na “co najmniej na 7 dni przed dniem, na który ustala się wykazy”. Uważam, że jest to niezbędny standard biorąc pod uwagę fakt, że każda apteka lub punkt apteczny posiadający umowę na realizację recept refundowanych bezpłatnie kredytuje leki. Szkoda, że tak oczywiste kwestie ulegają regulacji dopiero teraz.

Psychotropy i narkotyki

W ramach uproszczenia zasad wydawania leków z tej kategorii na zapotrzebowanie opublikowano nowy wzór zapotrzebowań oraz zgłoszona została chęć rezygnacji z wymogu pieczątek. Wystarczające będą czytelnie naniesione dane podmiotu. Ponadto w przypadku e-recept ma być zniesiony obowiązek podawania dawki sumarycznej substancji czynnej w postaci słownej – wystarczający ma być zapis w postaci liczbowej. W przypadku recept na środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursorów kategorii 1 jest to zdecydowanie krok w przód, ponieważ upraszcza i liberalizuje zasady wydawania leków z tej kategorii. Zapis ten będzie dotyczyć również leków recepturowych. Zmiany te są w obecnej chwili procedowane.

Określanie poziomu odpłatności za lek i wydawanie odpowiedników

W przypadku e-recepty odpłatność może być nadawana automatycznie poprzez odpowiedni wybór jednostki chorobowej (kod ICD-10). W takiej sytuacji lekarz i świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędne działanie narzędzia informatycznego. Jednak kluczowy moim zdaniem jest tutaj zapis “może” a nie “musi”. Kto więc zatem ponosi odpowiedzialność za błędnie wpisaną odpłatność? My? Nie mamy narzędzi do weryfikacji uprawnień pacjenta (czytaj: realizacja recept i e-recept) także na obecną chwilę – nie wiem. Widocznie założenia są takie, jak przy e-recepcie, że błędów nie będzie. 

Oprócz tego ułatwione ma być wydawanie odpowiedników. Do tej pory pomimo tej samej zawartości substancji czynnej, niektóre leki różniły się między sobą wskazaniami refundacyjnymi. Od lipca przyszłego roku kwestia ta ma ulec ujednoliceniu i przy ordynacji leku na zniżkę traktujemy, że została ona przyznana dla wszystkich wskazań w obrębie odpowiedników zaordynowanego leku. Mówiąc prosto – nie musimy się już zastanawiać, czy na pewno możemy zamienić poszczególne leki ze względu na wskazania refundacyjne. Decyzja o wydaniu odpowiednika będzie należała do nas.

Co ciekawe, już zostały w pewien sposób rozszerzone nasze uprawnienia w tym zakresie. Od ponad roku możemy wydawać (w przypadku braku odpowiedniej dawki) leki o mniejszej mocy, o łącznej dawce sumarycznej równej dawce leku zapisanego na recepcie. Ponadto możemy zamieniać postaci leku np. tabletki na syrop, czy roztwór doustny. Jedynym wymogiem w tej sytuacji jest zapewnienie pacjentowi możliwości samodzielnego podania leku w odpowiedniej dawce oraz adnotacja w dokumencie realizacji recepty.

Ostatnią kwestią w tym zakresie ma być rezygnacja z określania oddziału NFZ. Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory brak określenia numeru oddziału skutkował brakiem refundacji.
Opisywane przeze mnie zmiany przewidywane są na drugą połowę roku 2020.

Uprawnienia dodatkowe

Rozszerzeniu ulec ma również zakres uprawnionych do wystawiania e-recept z uprawnieniem “S”. W drugiej połowie przyszłego roku przywilej ten ma objąć również

  • lekarzy i pielęgniarki udzielających świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
  • lekarzy udzielających świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego lub w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego 

Osoby uprawnione będą mieć obowiązek weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych leków pod względem bezpieczeństwa i konieczności ich stosowania. Zatem odpowiedzialność za błędnie wpisane uprawnienie “S” nie ponosi apteka. 

 

Powyższe zmiany częściowo zostały przeze mnie wykopane z RCL (Rządowe Centrum Legislacyjne), a częściowo posiłkuję się treścią szkolenia prowadzonego 13.10.2019 r. przez mgr farmacji Mariana Witkowskiego. Poniżej linki do podstaw prawnych, na których podstawie udało mi się zgromadzić przedstawione wyżej informacje.  Życzę powodzenia śmiałkom, którzy podejmą się przebrnąć przez nie wszystkie. 

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Opinie do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

 

 

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *